Skip to content
Kosten verloskundige

Wat kost verloskundige zorg?

Tijdens de zwangerschap en de eerste weken na dee bevalling wordt je begeleid door een verloskundige. Ze houdt de gezondheid van jou en je kindje goed in de gaten en geeft voorlichting en advies. Maar hoeveel kost verloskundige zorg?
BabyBaby
Minder dan 1 minuutLeesduur minuten

Inhoud

Eerstelijns verloskundige

Tijdens de zwangerschap sta je onder begeleiding van een eerstelijns verloskundige. Deze verloskundige is werkzaam bij een verloskundigenpraktijk bij jou in de buurt. Gedurende de zwangerschap ga je tussen de tien en veertien keer langs voor een controle. In het begin ga je om de vier weken langs, dit wordt tijdens de zwangerschap steeds vaker. Vanaf 36 weken heb je elke week een controle. Naast deze standaard controles heb je rond twaalf weken een termijnecho, rond 13 weken de 13 wekenecho en rond twintig weken de 20 wekenecho.

Een controle bestaat uit twee onderdelen, een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek bespreek je hoe de zwangerschap verloopt, krijg je advies over de komende periode en kun je jouw vragen stellen. Maak je je ergens zorgen over? Geeft dit dan ook aan bij je verloskundige. Vervolgens krijg je een lichamelijk onderzoek. Je bloeddruk wordt opgemeten en je gaat luisteren naar het hartje van je kindje. Later in de zwangerschap wordt ook je buik opgemeten en de positie van je kindje gevoeld.

Kosten verloskundige zorg

De zorg die je van een verloskundige krijgt vóór, tijdens en na de bevalling zit in het basispakket van je zorgverzekering. Je hoeft hier dus niks voor te betalen. Het hangt wel van jouw zorgpolis af of je zelf mag kiezen naar welke verloskundige je gaat. Vraag bij je verloskundige of zorgverzekeraar na of ze afspraken hebben. Als ze geen afspraken met elkaar hebben kan de zorg worden gezien als niet gecontracteerde zorg. De gekregen zorg kan dan deels niet worden vergoed.

Prenatale screening

Tijdens het intakegesprek krijg je meer informatie van je verloskundige over prenatale screenings. Deze onderzoeken bekijken of je kindje complicaties, ziektes of aandoeningen heeft. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk te beginnen met een behandeling of handelingsopties te bieden. Voor sommige prenatale screenings geldt een eigen bijdrage als je ervoor kiest om de test uit te voeren zonder medische indicatie.

Onder de prenatale screening valt:

Bron: https://www.zorginstituutnederland.nl/ – https://deverloskundige.nlAls je zeker wilt weten wat er wel en niet vergoed wordt of hoeveel eigen bijdrage een test je kost, vraag dit dan na bij je zorgverzekering. Dit voorkomt verrassingen achteraf. Kosten voor een eigen bijdrage is ook te verzekeren via een aanvullende verzekering.

Let op:
Verloskundige zorg wordt gedeclareerd bij de verzekeraar waar je verzekerd bent op het moment van je intakegesprek.

Onderzoek/test Vergoeding
Adviesgesprek door de verloskundige
een informatief gesprek tussen jou en de verloskundige. Hierin wordt er aan je uitgelegd wat de prenatale screening inhoudt en wat de consequenties of handelingsopties zijn. Vervolgens kan je zelf besluiten of je wel of niet deelneemt aan de prenatale screening.
Vergoed vanuit het basispakket
Prenatale diagnostiek  
Bloedonderzoek 
Je bloed wordt onderzocht op hepatitis B, syfilis en HIV. Ook wordt er gekeken naar je bloedgroep,  Rhesus D en Rhesus c en op bloedgroepantistoffen.
Vergoed vanuit het basispakket
Termijnecho
Rond Met de termijnecho wordt er bepaald hoe lang je al zwanger bent. Op basis hiervan wordt je uitgerekende datum bepaald.
Vergoed vanuit het basispakket
13 wekenecho
Met de 13 wekenecho wordt er gekeken naar de ontwikkeling en aanleg van de organen van de kindje. Ook wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje en open schedeltje en of je voldoende vruchtwater hebt.
Vergoed vanuit het basispakket
20 wekenecho
Ook met de 20 wekenecho wordt er gekeken naar de ontwikkeling en aanleg van de organen van de kindje. Daarnaast kijken ze naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje en open schedeltje en of je voldoende vruchtwater hebt.
Vergoed vanuit het basispakket
Extra medisch noodzakelijke echo’s Vergoed vanuit het basispakket
Geavanceerd Ultrasoon Onderzoek (GUO) 
Met het GUO wordt er gekeken naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij je kindje. Ook wordt er gekeken of er zwangerschapscomplicaties zijn die de gezondheid van je kindje in gevaar kunnen brengen.
Vergoed vanuit het basispakket
   
Screeningstest  
Combinatietest
Met de combinatietest wordt gekeken of er een verhoogde kans is dat je kindje het down-, edward- of patausyndroom, heeft. De test bestaat uit een een bloedonderzoek en een nekplooimeting bij de baby (serumtest)
Zonder medische indicatie
Eigen bijdrage van € 176,96

Met medische indicatie
Vergoed vanuit het basispakket

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)
Ook bij de NIPT wordt er gekeken of er een verhoogde kans is dat je kindje het down-, edward- of patausyndroom, Hiervoor wordt er eenmalig bloed bij jouw afgenomen.
Zonder medische indicatie
Eigen bijdrage van € 175,-

Met medische indicatie
Vergoed vanuit het basispakket. Hier geldt wel het eigen risico.

   
Diagnostisch onderzoek  
Vruchtwaterpunctie
Met de vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit de baarmoeder gehaald. Met cellen uit het vruchtwater kan worden vastgesteld of je kindje baby een chromosoomafwijking heeft.  Ook kan er worden gekeken of kindje een aangeboren afwijking heeft, zoals een open ruggetje.

Altijd met medische indicatie

Vergoed vanuit het basispakket

Vlokkentest 
Ook de vlokkentest wordt gedaan om te kijken of je kindje een chromosoomafwijking heeft. Bij een vlokkentest wordt er een heel klein stukje placentaweefsel met een naald weggehaald.

Altijd met medische indicatie

Vergoed vanuit het basispakket

Dit artikel is geschreven door: 

Renate

Ik heb een passie voor alles rondom zwangerschappen. Deze passie heb ik omgezet in het online platform, Zwangerennu.nl, waar ik mijn uitgebreide kennis en ervaringen deel met anderen. Het is mijn doel om aanstaande moeders te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze bijzondere periode in hun leven.