Skip to content

Wat is eclampsie en hoe kan het voorkomen worden?

Eclampsie is de ernstigste vorm van zwangerschapsvergiftiging waarbij je last kunt krijgen van stuipen. Om jezelf en je kindje te beschermen tijdens de zwangerschap, is het belangrijk de symptomen en risicofactoren van deze zwangerschapscomplicatie te begrijpen.
Hoofdpijn zwanger
BabyBaby

Wat is eclampsie

Eclampsie is een ernstige complicatie die je kunt krijgen tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Het is de ernstigste vorm van zwangerschapsvergiftiging die gekenmerkt wordt door hoge bloeddruk, eiwit in je urine en gezwollen handen en gezicht. Bij eclampsie krijg je ook stuipen en is er kans op een hersenbloeding. 

Wanneer je tijdens de zwangerschap deze zeer hoge bloeddruk ervaart kunnen de hersenvaten de hoge bloeddruk namelijk niet meer aan, waardoor vocht lekt in nabijgelegen hersenweefsel, wat uiteindelijk leidt tot symptomen als hoofdpijn, wazig zien, vlekken of blindheid in een of beide ogen, misselijkheid en braken. Als deze symptomen onbehandeld blijven, kunnen ze leiden tot een aanval of een hersenbloeding. Eclampsie treft 1 op elke 200 zwangere vrouwen die symptomen hebben van pre-eclampsie of HELLP- syndroom.

Symptomen van eclampsie

De diagnose eclampsie kan lastig zijn omdat de symptomen ervan lijken op die van andere zwangerschapscomplicaties. Maar eclampsie is levensbedreigend en moet snel behandeld worden. Let tijdens de zwangerschap daarom op onderstaande symptomen:

 • heftige hoofdpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • buikpijn
 • tintelingen in je handen
 • het gevoel dat er een band om je buik of hoofd wordt getrokken
 • gezwollen handen of gezicht
 • zichtproblemen zoals dubbel, wazig of sterretjes zien
 • concentratieproblemen
 • overprikkeld

Minder vaak voorkomende symptomen zijn

 • desoriëntatie
 • verwarring
 • moeite met praten

Diagnose van Eclampsie

Wanneer je gynaecoloog of verloskundige eclampsie vermoed, zullen ze verschillende tests uitvoeren, waaronder:

Bloeddrukmeting: ze zullen eerst je bloeddruk meten om te zoeken naar tekenen van hypertensie (hoge bloeddruk). Een normale bloeddruk tijdens de zwangerschap is 120/80 mmHg. Er wordt gesproken van zwangerschapsvergiftiging wanneer je bloeddruk hoger is dan 160/90 mmHg, of deze met 20 mmHg is gestegen ten opzichte van eerder in de zwangerschap.

Urineonderzoek: met dit onderzoek wordt het eiwitgehalte in je urine bepaald. De hoeveelheid eiwitten geeft de ernst van de zwangerschapsvergiftiging aan.

Afhankelijk van jouw situatie kunnen ook andere diagnostische tests worden gebruikt zoals een echo of een CTG om de gezondheid van je kindje te beoordelen.

Behandeling van eclampsie

Als je de diagnose eclampsie krijgt, moet je onmiddellijk medische zorg krijgen om verdere complicaties te voorkomen. De oorzaak van eclampsie is onbekend en kan dan ook niet worden genezen. De enige oplossing is bevallen. De behandeling van eclampsie bestaat uit symptomen bestrijden en het voorkomen van verdere complicaties.

Je zult bij de diagnose eclampsie een infuus krijgen met magnesiumsulfaat, wat de stuipen helpt stoppen, je hersenen beschermen en je bloeddruk verlagen. In de meeste gevallen moeten de artsen je bevalling inleiden of je kindje halen via een keizersnede om jouw leven te redden. Afhankelijk van hoe ver je in je zwangerschap bent en de algemene gezondheidstoestand van jezelf en je kindje wordt de definitieve behandeling vastgesteld. Uiteraard zullen artsen er alles aan doen om je kindje zo lang mogelijk in je buik te houden.

Oorzaak eclampsie

De primaire oorzaak van eclampsie is onbekend maar er zijn wel theorieën over deze zwangerschapscomplicatie ontstaat. Er wordt gedacht dat erfelijkheid en veranderingen in het immuunsysteem van de moeder een factor kunnen zijn bij het ontstaan van zwangerschapsvergiftiging. Ook wordt gedacht dat de aanleg van de placenta een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de eclampsie. Wanneer door een fout tijdens de aanleg van de placenta deze niet goed doorbloed wordt, zal de placenta een aantal stofjes aanmaken om beter doorbloed te raken. Deze stofjes kunnen de wanden van de bloedvaten van de moeder aantasten met als resultaat een hoge bloeddruk. Wanneer deze hoge bloeddruk ook je hersenen aantast is er sprake van eclampsie.

Kan je eclampsie voorkomen

Eclampsie kan niet voorkomen worden maar een goede prenatale zorg kan er wel voor zorgen dat zwangerschapsvergiftiging op tijd wordt opgemerkt en behandeld kan worden. Daarom wordt elke controle bij de verloskundige je bloeddruk opgemeten. Is je bloeddruk erg hoog dan kunnen er bloeddrukverlagende medicijnen worden voorgeschreven om complicaties te voorkomen.

Heb je geen zwangerschapsvergiftiging maar wel een verhoogd risico dan kan het zijn dat je aspirine voorgeschreven krijgt. Er is uit onderzoek gebleken dat de kans op zwangerschapsvergiftiging kleiner wordt als je vóór 16 weken zwangerschap elke dag één pil aspirine neemt. Begin niet zelf met aspirine maar alleen wanneer dit door je arts of verloskundige wordt voorgeschreven.

Ook is vitamine D en calcium belangrijk om de kans op zwangerschapsvergiftiging te verkleinen. Door de dagelijks aanbevolen hoeveel vitamine D en calcium te nemen, verklein je de kans op zwangerschapsvergiftiging en stimuleer je de groei van je kindje.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om gezond te eten en voldoende rust te nemen. Dit verkleint de kans op hoge bloeddruk maar ook andere zwangerschapscomplicaties.

Vanaf wanneer kan je eclampsie krijgen?

Eclampsie begint in de meeste gevallen na de twintigste zwangerschapsweek. Dit proces kan heel geleidelijk gaan waardoor je langzaam aan steeds zieker wordt maar dat hoeft niet. Eclampsie kan ook acuut ontstaan. Wees daarom altijd alert op de symptomen. Maar niet alleen tijdens de zwangerschap kan je deze vorm van zwangerschapshypertensie krijgen, in de eerste paar dagen na de bevalling.

Verschil tussen eclampsie en pre-eclampsie

Eclampsie en pre-eclampsie zijn twee aandoeningen die te maken hebben met hoge bloeddruk bij zwangere vrouwen. Pre-eclampsie is een aandoening waarbij je tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk ervaart. Door deze hoge bloeddruk kunnen je nieren beschadigd raken waardoor er eiwitten in je urine terecht komen. Ook kunnen je bloedvaten en lever aangetast worden. Als pre-eclampsie niet behandeld wordt, kan het leiden tot eclampsie waarbij je hersenen worden aangetast door de hoge bloeddruk met stuipen als gevolg.