Skip to content
Zwangere buik

Velamenteuze insertie van de navelstreng

De aanhechting, ook wel de insertie, van de navelstreng bevindt zich normaal gezien in het midden van de placenta. Bij een velamenteuze insertie van de navelstreng komt de navelstreng uit in de vliezen. Wat is een velamenteuze insertie precies? En wat betekent dit voor je kindje en het verloop van je zwangerschap?
BabyBaby
Minder dan 1 minuutLeesduur minuten

Inhoud

Insertie van de navelstreng

De aanhechting (insertie) van de navelstreng bevindt zich doorgaans in het midden van de placenta. In sommige gevallen zit de aanhechting op een andere positie. Zo kan de insertie decentraal gelegen zijn, marginaal of velamenteus, waarbij de aanhechting via de vliezen loopt.

Wat is velamenteuze insertie van de navelstreng?

Een velamenteuze insertie houdt in dat de aanhechting van de navelstreng aan de zijkant van de placenta zit, waarbij deze zich via de vliezen aan de placenta aan hecht in plaats van direct en vanuit een centrale positie. Dit is een afwijkende positie en moet altijd goed onderzocht te worden. Ook zal je extra controles krijgen. Dit is omdat de bloedvaten bij een velamenteuze insertie onbeschermd aan de oppervlakte komen te liggen waardoor ze kunnen beschadigen.

Velamenteuze-insertie van de navelstreng

Bron afbeelding: vasaprevia.nl

Hoe ontstaat velamenteuze insertie van de navelstreng?

Om aan te geven hoe een velamenteuze insertie ontstaat, moet er gekeken te worden naar de ligging van de placenta. Deze zal in beginsel altijd een plek opzoeken in de baarmoeder die goed doorbloed is. Als blijkt dat de bloedtoevoer op een andere plek beter is, kan de placenta zich hier naartoe verplaatsen wat migreren genoemd wordt. Deze migratie van de placenta ligt ten grondslag aan het ontstaan van een velamenteuze insertie van de navelstreng. Op de plek waar de placenta zich in eerste instantie ingenesteld had, zal deze deels afsterven.

Wat zijn de gevolgen van velamenteuze insertie?

Een velamenteuze insertie is niet zonder gevolgen. Hoewel de gevolgen tijdens de zwangerschap zelf beperkt lijken te zijn, is de kans op het oplopen van een groeiachterstand voor je kindje aanwezig. Om dit in kaart te brengen zal je rond je 32e zwangerschapsweek op controle moeten komen bij de gynaecoloog. Deze zal middels een echo kijken naar de groei van je kindje en tevens een inschatting maken van eventueel te verwachten complicaties tijdens de bevalling. De kans is namelijk aanwezig dat de onbeschermde bloedvaten knappen of scheuren waardoor een gevaarlijke bloeding ontstaat. Als er geconstateerd is dat er sprake is van een velamenteuze insertie van de navelstreng zal er ook gecontroleerd worden of dat de bloedvaten voor de geboorte-uitgang liggen. Dit wordt een vasa previa genoemd. In het geval van vasa previa krijg je rond 35 weken zwangerschap een keizersnede.

Bevallen met een velamenteuze insertie

Is er sprake van een velamenteuze insertie in combinatie met voorliggende bloedvaten, dan zal er vaak gekozen worden voor een keizersnede die rond de 35e zwangerschapsweek moet plaatsvinden. Is er geen sprake van vasa previa, maar enkel van een velamenteuze insertie van de navelstreng, dan kun je in principe gewoon bevallen. In de meeste gevallen zal dit zonder complicaties verlopen, maar de bevalling dient wel in het ziekenhuis plaats te vinden. Als de verloskundige van mening is dat er toch een grote kans bestaat op risico’s, kan een keizersnede alsnog geadviseerd worden. Stond je onder controle van een verloskundige? Dan kan zij mee naar het ziekenhuis en zal zij in de meeste gevallen jouw bevalling leiden. Elke bevalling wordt goed gemonitord waardoor er op tijd ingesprongen kan worden in het geval van ongewenste ontwikkelingen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Gedurende de zwangerschap komt elke zwangere in aanmerking voor de twintig weken echo. Tijdens deze echo wordt je kindje uitgebreid onderzocht net als het vruchtwater, je placenta en de navelstreng. Als er sprake is van een velamenteuze insertie dan is dit tijdens deze echo doorgaans goed te zien. Sinds 2018 is het verplicht om de insertie van de navelstreng te controleren. Toch komt het voor dat pas na de bevalling blijkt dat hier sprake van was. Op het moment dat de placenta geboren is, is dit namelijk goed te zien.

Hoe vaak komt een velamenteuze insertie voor?

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het voorkomen van een velamenteuze insertie van de navelstreng. De resultaten hiervan liggen echter wat uiteen waardoor het lastig is om een eenduidig antwoord te geven. Over het algemeen kun je aannemen dat het bij ongeveer 1 à 2% van de zwangerschappen voorkomt waarbij het risico op een velamenteuze insertie iets groter is in het geval van een meerlingzwangerschap. Een velamenteuze insertie gaat bovendien in veel gevallen samen met een vasa previa wat de kans op ernstige risico’s vergroot. Toch duidt niet elke velamenteuze navelstrenginsertie op voorliggende bloedvaten. Andersom is dit wel het geval.

Insertie van de navelstreng

De aanhechting (insertie) van de navelstreng bevindt zich doorgaans in het midden van de placenta. In sommige gevallen zit de aanhechting op een andere positie. Zo kan de insertie decentraal gelegen zijn, marginaal of velamenteus, waarbij de aanhechting via de vruchtvliezen loopt.

Wat is velamenteuze insertie van de navelstreng?

Een velamenteuze insertie houdt in dat de aanhechting van de navelstreng aan de zijkant van de placenta zit, waarbij deze zich via de vliezen aan de placenta aan hecht in plaats van direct en vanuit een centrale positie. Dit is een afwijkende positie en moet altijd goed onderzocht te worden. Ook zal je extra controles krijgen. Dit is omdat de bloedvaten bij een velamenteuze insertie onbeschermd aan de oppervlakte komen te liggen waardoor ze kunnen beschadigen.

Hoe ontstaat velamenteuze insertie van de navelstreng?

Om aan te geven hoe een velamenteuze insertie ontstaat, moet er gekeken te worden naar de ligging van de placenta. Deze zal in beginsel altijd een plek opzoeken in de baarmoeder die goed doorbloed is. Als blijkt dat de bloedtoevoer op een andere plek beter is, kan de placenta zich hier naartoe verplaatsen wat migreren genoemd wordt. Deze migratie van de placenta ligt ten grondslag aan het ontstaan van een velamenteuze insertie van de navelstreng. Op de plek waar de placenta zich in eerste instantie ingenesteld had, zal deze deels afsterven.

Wat zijn de gevolgen van velamenteuze insertie?

Een velamenteuze insertie is niet zonder gevolgen. Hoewel de gevolgen tijdens de zwangerschap zelf beperkt lijken te zijn, is de kans op het oplopen van een groeiachterstand voor je kindje aanwezig. Om dit in kaart te brengen zal je rond je 32e zwangerschapsweek op controle moeten komen bij de gynaecoloog. Deze zal middels een echo kijken naar de groei van je kindje en tevens een inschatting maken van eventueel te verwachten complicaties tijdens de bevalling. De kans is namelijk aanwezig dat de onbeschermde bloedvaten knappen of scheuren waardoor een gevaarlijke bloeding ontstaat. Als er geconstateerd is dat er sprake is van een velamenteuze insertie van de navelstreng zal er ook gecontroleerd worden of dat de bloedvaten voor de geboorte-uitgang liggen. Dit wordt een vasa previa genoemd. In het geval van vasa previa krijg je rond 35 weken zwangerschap een keizersnede.

Bevallen met een velamenteuze insertie

Is er sprake van een velamenteuze insertie in combinatie met voorliggende bloedvaten, dan zal er vaak gekozen worden voor een keizersnede die rond de 35e zwangerschapsweek moet plaatsvinden. Is er geen sprake van vasa previa, maar enkel van een velamenteuze insertie van de navelstreng, dan kun je in principe gewoon bevallen. In de meeste gevallen zal dit zonder complicaties verlopen, maar de bevalling dient wel in het ziekenhuis plaats te vinden. Als de verloskundige van mening is dat er toch een grote kans bestaat op risico’s, kan een keizersnede alsnog geadviseerd worden. Stond je onder controle van een verloskundige? Dan kan zij mee naar het ziekenhuis en zal zij in de meeste gevallen jouw bevalling leiden. Elke bevalling wordt goed gemonitord waardoor er op tijd ingesprongen kan worden in het geval van ongewenste ontwikkelingen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Gedurende de zwangerschap komt elke zwangere in aanmerking voor de twintig weken echo. Tijdens deze echo wordt je kindje uitgebreid onderzocht net als het vruchtwater, je placenta en de navelstreng. Als er sprake is van een velamenteuze insertie dan is dit tijdens deze echo doorgaans goed te zien. Sinds 2018 is het verplicht om de insertie van de navelstreng te controleren. Toch komt het voor dat pas na de bevalling blijkt dat hier sprake van was. Op het moment dat de placenta geboren is, is dit namelijk goed te zien.

Hoe vaak komt een velamenteuze insertie voor?

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het voorkomen van een velamenteuze insertie van de navelstreng. De resultaten hiervan liggen echter wat uiteen waardoor het lastig is om een eenduidig antwoord te geven. Over het algemeen kun je aannemen dat het bij ongeveer 1 à 2% van de zwangerschappen voorkomt waarbij het risico op een velamenteuze insertie iets groter is in het geval van een meerlingzwangerschap. Een velamenteuze insertie gaat bovendien in veel gevallen samen met een vasa previa wat de kans op ernstige risico’s vergroot. Toch duidt niet elke velamenteuze navelstrenginsertie op voorliggende bloedvaten. Andersom is dit wel het geval.

Dit artikel is geschreven door: 

Renate

Ik heb een passie voor alles rondom zwangerschappen. Deze passie heb ik omgezet in het online platform, Zwangerennu.nl, waar ik mijn uitgebreide kennis en ervaringen deel met anderen. Het is mijn doel om aanstaande moeders te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze bijzondere periode in hun leven.