Skip to content

Vaderschapsverlof (geboorteverlof): alles wat je moet weten

Als kersverse vader of lesbische partner heb je net als je partner recht op verlof om tijd door te brengen met je kindje. En waar je in Nederland vroeger recht had op slechts twee dagen is dit sinds 1 januari 2019 uitgebreid. Wanneer heb je precies recht op vaderschapsverlof? Hoe lang is het verlof en hoe kun je dit aanvragen?
Vaderschapsverlof

Wat is vaderschapsverlof?

Ook als partner heb je na de geboorte van je kindje recht op betaald verlof zodat je tijd kunt doorbrengen met je kindje en je partner kunt ondersteunen in deze bijzondere maar heftige periode. En aangezien jullie wereld aardig op zijn kop zal staan, kunnen jullie in deze periode wennen aan jullie nieuwe leven.

Vaderschapsverlof is bekend onder meerdere namen namelijk vaderschapsverlof, partnerverlof, kraamverlof of geboorteverlof. Dit kan het een beetje verwarrend maken. Sinds 1 januari 2019 is de wetgeving aangepast en krijgen partners langer betaald geboorteverlof. Vanaf die datum is de naam ook definitief aangepast naar geboorteverlof. 

Hoe lang is het geboorteverlof voor partners?

Dus hoe lang heb je als partner geboorteverlof? Vanaf 1 juli 2020 is er naast het standaard geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Het geboorteverlof bestaat nu dus uit twee delen. In totaal heb je recht op zes werkweken verlof.

Geboorteverlof

Het standaard geboorteverlof is eenmaal het aantal werkuren per week. Werk je bijvoorbeeld vier dagen in de week acht uur per dag dan krijg je 32 uur standaard geboorteverlof. Dit geboorteverlof wordt 100% doorbetaald door je werkgever. Als je gebruik wilt maken van dit verlof moet je dit binnen vier weken na de geboorte van je kindje opnemen, dus wacht er niet te lang mee. Na vier weken vervalt je recht op deze “gratis” dagen vrij. Je hoeft het geboorteverlof niet aaneengesloten op te nemen, ze mogen over vier weken verdeeld worden. Je werkgever mag het geboorteverlof niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het standaard geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week heb je recht op nog vijf keer het aantal werkuren per week. Je krijgt tijdens het aanvullende geboorteverlof een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon met een maximum dagloon van € 222,78 (2020). Hiervoor kijkt het UWV naar je sv-loon (sociale verzekeringen-loon) van het afgelopen jaar. Hierin zit ook een eventuele een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, 13e maand en ploegenstoeslag. Je totale sv-loon wordt gedeeld door het gemiddelde aantal werkdagen per jaar (261). Was je geen volledig jaar in dienst, dan wordt je sv-loon gedeeld door het aantal dagen dat je betaald kreeg.

Het aanvullende geboorteverlof is dus maximaal vijf weken dat je moet opnemen binnen zes maanden na de geboorte van jullie kindje. Je hoeft ook het aanvullende geboorteverlof niet aaneengesloten op te nemen, je mag ze over de eerste zes maanden verdelen. Dit is in overleg met je werkgever. Je werkgever mag ook het aanvullende geboorteverlof niet weigeren. Wel kan vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen gevraagd worden om het verlof anders in te delen.

Tijdens het geboorteverlof gaat de opbouw van je wettelijk minimum vakantiedagen en vakantiegeld gewoon door. Wel kan het invloed hebben op de opbouw van je bovenwettelijke vakantiedagen. Dit kun je terugvinden in je arbeidsovereenkomst of CAO. Ook heb je bijna nooit pensioen opbouw over deze weken. Twijfel je? Vraag het dan even na bij de HR (Human Resources) afdeling van je bedrijf.

Het aanvullende geboorteverlof geldt alleen voor werknemers in loondienst. Je komt er helaas niet voor in aanmerking wanneer je als ZZP’er werkt.

Verlof voor de bevalling

BevallingstipsAls je vrij moet nemen omdat je vrouw of vriendin moet bevallen gaat dit niet van je geboorteverlof af. Je kunt hier calamiteiten- of kort verzuimverlof voor opnemen. Je krijgt 100% van je salaris doorbetaald en je werkgever mag het verzoek niet weigeren. Er kan achteraf wel gevraagd worden om een bewijs dat het verlof en de duur van het verlof nodig was.

Er kunnen andere afspraken over calamiteitenverlof in je CAO of regeling van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad staan. Deze afspraken zijn altijd leidend. Twijfel je of je calamiteitenverlof kunt opnemen voor de bevalling? Kijk je CAO na of vraag het even bij de HR afdeling van je bedrijf.

Wanneer heb je recht op geboorteverlof?

Je hebt niet alleen als vader recht op geboorteverlof maar altijd als partner van de moeder. Volgens Nederlandse wetgeving ben je in de volgende gevallen “partner” en heb je recht op geboorteverlof.  

–          Als jullie getrouwd zijn
–          Als jullie een geregistreerd partnerschap hebben
–          Als jullie ongehuwd samenwonen
–          Als je het kindje hebt erkent 

Hoe vraag je het standaard geboorteverlof aan?

Je kunt je werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte van je kindje laten weten wanneer je het standaard geboorteverlof (eenmaal het aantal werkuren per week)  wilt opnemen. Je kunt het zowel mondeling als schriftelijk aan je werkgever laten weten. Deze aanvraag mag niet geweigerd worden.

Hoe vraag je het aanvullende geboorteverlof aan?

Als je gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof moet je dit minimaal vier weken voor de ingangsdatum van je verlof schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Dit kun je via een e-mail of een brief doen. Je werkgever vraagt het verlof vervolgens aan bij het UWV. Hiervoor heeft je werkgever de geboortedatum van je kindje nodig, het aantal weken verlof dat je wilt opnemen, hoe je deze wilt verdelen en de ingangsdatum van het verlof. Voordat je het aanvullende geboorteverlof kunt opnemen moet je eerst het standaard geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week hebben opgenomen.

In een paar gevallen is het niet mogelijk om het aanvullende geboorteverlof vier weken voor de ingangsdatum aan te vragen bijvoorbeeld wanneer je kindje te vroeg geboren wordt. Vraag het dan zo snel mogelijk aan bij je werkgever.

Het UWV betaald de uitkering van 70% van je dagloon direct aan je werkgever. Deze betaald jouw loon maandelijks door. 

Betaald ouderschapsverlof 2022

Naast het geboorteverlof kan je ook ouderschapsverlof opnemen. Ouderschapsverlof is bedoeld om na de geboorte meer tijd met je kindje te kunnen doorbrengen en zorgtaken op je te nemen. Dankzij het ouderschapsverlof kan je tijdelijk minder werken zonder dat dit invloed heeft op je contract.

Ouderschapsverlof is 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. Werk je 40 uur per week? Dan heb je recht op 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof. Met werkdagen van 8 uur komt dit neer op 1040 / 8 = 130 werkdagen = 26 werkweken.

Ouderschapsverlof was volledig onbetaald. Maar sinds augustus 2022 wordt ook een deel van het ouderschapsverlof betaald. Vanaf nu krijg je tijdens negen van de 26 weken ouderschapsverlof van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van je dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Deze negen weken moeten wel worden opgenomen in het eerste jaar van je kindje. De overige zeventien weken blijven onbetaald en kun je opnemen tot je kindje acht is.

Verlofsoorten  

We kunnen ons voorstellen dat je met alle verlofsoorten het overzicht een beetje kwijt raakt. Daarom een kort overzicht van alle verlofsoorten rondom de zwangerschap en bevalling.

Soort verlof Wie Betaald / onbetaald

Calamiteitenverlof

Kort durend verlof die je kunt aanvragen voor tijdens de bevalling

Partner 100 % doorbetaald

Geboorteverlof

Eenmaal het aantal werkuren per week verlof dat de partner kan opnemen in de eerste vier weken na de geboorte.

Partner 100 % doorbetaald

Aanvullend geboorteverlof

Vijfmaal het aantal werkuren per week. Deze uren kan de partner opnemen in de eerste zes maanden na de geboorte.

Partner 70 % doorbetaald

Ouderschapsverlof

26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken) die ouders kunnen opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte

Beide ouders 9 keer de wekelijkse arbeidsduur (9 weken) 70% doorbetaald. 17 weken niet doorbetaald tenzij andere afspraken staan in de CAO

 

Totaal verlof partner

In totaal kun je als partner 1 werkweek geboorteverlof opnemen tegen 100% betaling. Daarnaast heb je de mogelijkheid om 14 weken (5 weken aanvullend geboorteverlof + 9 weken betaald ouderschapsverlof) tegen 70% op te nemen en nog 17 weken onbetaald. 

Soort verlof Betaald / onbetaald

Calamiteitenverlof

Kort durend verlof die je kunt aanvragen voor tijdens de bevalling

(duur van de bevalling)

100 % doorbetaald

Geboorteverlof

Eenmaal het aantal werkuren per week (1 werkweek)

100 % doorbetaald

Aanvullend geboorteverlof

Vijfmaal het aantal werkuren per week (vijf werkweken)

70 % doorbetaald

Betaald ouderschapsverlof

Negen maal de wekelijkse arbeidsduur (negen werkweken)

70% doorbetaald.

Ouderschapsverlof

17 maal de wekelijkse arbeidsduur (17 werkweken)

Onbetaald

Voor meer informatie over geboorteverlof of één van de andere verlofsoorten, kun je kijken op de website van de rijksoverheid.